Kumppaniksi

Kumppanuus Rauhanlähettiläsakatemian kanssa on tapa tukea organisaatioita niiden omien strategisten tavoitteiden saavuttamisessa.

Rauhanlähettiläsakatemia on suomalaisten rauhan ja laajan turvallisuuden toimijoiden yhteinen aloite nuorten ja nuorten aikuisten rauhankoulutuksen edistämiseksi ja nuorten rauhantoiminnan tukemiseksi. Koulutusta on järjestetty eri muodoissa vuodesta 2016 lähtien yhteensä noin 300 nuorelle. Rauhanlähettiläsakatemian muodossa olemme toimineet vuoden 2024 alusta.

Tavoitteenamme on:

  1. Tarjoamme koulutusta rauhasta ja inhimillisestä turvallisuudesta erityisesti nuorille ja nuorille aikuisille: Rauhan- ja sovinnon rakentamisesta tulee kansalaistaito.
  2. Kehitämme nuorten osallistujien kanssa prosesseja ja projekteja ylläpitämään sekä edistämään rauhaa, ihmisoikeuksia ja demokratiaa: : Mahdollistamme aktiivista kansalaisuutta.
  3. Tuemme sidosryhmiämme ja kumppaneitamme tarjoamalla koulutusta ja materiaaleja rauhasta niin kohderyhmille, vapaaehtoisille kuin henkilöstölle: Osaaminen rauhanrakentamisesta lisääntyy.
  4. Toimimme alustana kestävää rauhaa ja rauhankoulutusta tekeville organisaatioille: Laajan ja inhimillisen turvallisuuden toimijoiden yhteistyö lisääntyy.
  5. Vahvistamme nuorten ja naisten osallisuutta ulko- ja turvallisuuspoliittisessa päätöksenteossa: Toteutamme kansallisesti YK:n päätöslauselmia 2250 Nuoret, rauha ja turvallisuus sekä 1325 Naiset, rauha ja turvallisuus.

Kumppanit

Rauhanlähettiläsakatemian toiminta perustuu sosiodiversiteetille eli jokainen kumppani tulee mukaan omana itsenään. Toiminta on verkostomaista ja auttaa tarjoamaan jokaisen toimijan osaamista ja koulutusta yhteiseen kokonaisuuteen – jokaisen kumppanin sekä koko suomalaisen laajan turvallisuuden ja rauhantyön kehittämiseksi.

Mukana olevat kumppanit paitsi antavat oman panoksensa rauhankoulutukseen, mutta hyötyvät Rauhanlähettiläsakatemiasta myös itse: he saavat käyttöönsä yhteisiä koulutusresursseja oman henkilöstönsä ja luottamushenkilöiden kouluttamiseksi, mahdollisuuden osallistua alan ja oman työnsä kehittämiseen.

Rauhanlähettiläsakatemia on alusta, josta ohjaamme nuoria juuri heitä kiinnostavan toiminnan pariin. Kaikki nuorten ideoimat projektit ja prosessit toteutetaan yhdessä kumppanien kanssa. Rauhanlähettiläsakatemia ei kilpaile organisaatioiden oman toiminnan kanssa.

Jos olet kiinnostunut kumppanuudesta Rauhanlähettiläsakatemian kanssa, otathan yhteyttä info[at]rauhanlahettilasakatemia.fi.

työelämäprofessori Antti Pentikäinen

Oma unelmani jo pidempään on ollut tukea suomalaisia nuoria pääsemään mukaan rauhanvälitykseen ja sovinnon vahvistamiseen. Rauhanlähettiläs-akatemia pyrkii kokoamaan nuorten kanssa toimivia tahoja mukaan siten, ettei jokaisen tarvitse järjestää erikseen heille koulutusta. On hienoa olla tässä hankkeessa mukana yhtenä kouluttajista – ja tuon mukaan sekä opetussisältöjä Carter Schoolista että uusimman tutkimuksen löydöksiä, joista uskon olevan kaikille järjestäjätahoille hyötyä.

Kumppanuusmallit

Kaikilla Rauhanlähettiläsakatemian kumppaneilla on erilainen osaaminen ja mahdollisuudet osallistua toiminnan järjestämiseen. Olemme siksi muotoilleet erilaisia valmiita malleja osallistua toimintaan juuri kunkin omien tarpeiden ja resurssien mukaan.

  • Strategiset kumppanit järjestävät ja kehittävät Rauhanlähettiläsakatemian toimintaa.
  • Koulutuksenjärjestäjät toteuttavat käytännön koulutusta antamalla yhteiseen käyttöön oman osaamisensa.
  • Tieteelliset kumppanit antavat viimeisimmän tutkimustiedon ja asiantuntemuksen Rauhanlähettiläsakatemian käyttöön.
  • Yhteistyökumppanit tuovat mukaan oman osaamisensa ja koulutussisältöjään sekä toiminta mahdollisuuksia nuorille.

Kumppanit voivat esimerkiksi käyttää Rauhanlähettiläsakatemian nimeä ja logoa markkinoinnissaan, osallistua yhteistyöhön osallistujien kanssa ja saada sovitun määrän oppilaspaikkoja koulutuksiin.

Kumppanuuksien vuosimaksut (750 – 5.000 €) määritellään ohjausryhmässä. Vuosimaksuilla rahoitetaan Rauhanlähettiläsakatemian toimintaa.

Strategiset kumppanit ja koulutuksen järjestäjät muodostavat ohjausryhmän, joka yhdessä päättää, arvioi ja kehittää Rauhanlähettiläsakatemian toimintaa.