Osallistujalle

Rauhanlähettiläsakatemiassa järjestetään projekteja, luentoja, lyhyitä koulutuksia, että pidempiä kursseja, joista saa opintopisteitä. Voit osallistua vain yhdelle kurssille tai olla mukana aktiivisemmin.

Koulutuksen tavoitteet

Opiskelu Rauhanlähettiläsakatemiassa antaa sinulle tietoja ja taitoja rauhasta sekä työkaluja rauhan ylläpitämiseen. Rauhanlähettilästoiminta kannustaa aktiiviseen kansalaisuuteen ja rauhan edistämiseen omassa elämässä, kansalaisyhteiskunnassa ja/tai opintojen ja uran kautta. Se tarjoaa mahdollisuuden tutustua eri järjestöissä ja muissa tahoissa toimiviin rauhantyöntekijöihin ja tilaisuuden verkostoitua muiden aiheesta kiinnostuneiden kanssa.

Rauhanlähettiläsakatemian tavoitteena on parantaa oppijan:

• Tietoja ja taitoja rauhan ylläpitämisestä ja rakentamisesta
• Tietoja ajankohtaisiin rauhan- ja konfliktintutkimuksen kysymyksiin sekä käytännön työn näkökulmiin konfliktien ehkäisyssä, ratkaisussa sekä toiminnassa kriisien aikana.
• Valmiutta aktiiviseen kansalaisuuteen, epäkohtiin puuttumiseen ja rauhan edistämiseen kansalaisyhteiskunnassa sekä opintojen tai uran kautta.
• Verkostoitumista muiden samoista asioista kiinnostuneiden kanssa sekä tutustua laajan turvallisuuden ja rauhantoimijoiden kenttään.

Kenelle

Rauhanlähettiläsakatemia on tarkoitettu kaikille rauhasta ja kansalaisvaikuttamisesta kiinnostuneille. Toiminta on suunnattu pääasiassa nuorille (18–29-vuotiaille) ja nuorille aikuisille (29–35-vuotiaille). Mukaan hakeminen ei edellytä aiempaa osaamista, koulutusta tai työkokemusta aiheista.

Toivomme hakijoiksi eri sukupuolien edustajia sekä kieli-, kulttuuri- ja muihin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä. Osallistujien valinnassa painotetaan:

  1. hakijoiden sitoutuminen koulutukseen;
  2. hakijoiden tasainen jakautuminen iän ja aliedustettuun ryhmään kuulumisen perusteella;
  3. etusija pääkaupunkiseudun ja kasvukeskuksen ulkopuolelta tuleville hakijoille;
  4. strategisille kumppaneille myönnetyt koulutuspaikat ja organisaation lähettämät osallistujat.

Opiskelu

Rauhanlähettiläskoulutus-peruskurssi järjestetään vuosittain keväällä ja sen kesto on 4–5 kuukautta. Koulutus on monimuoto-opetusta ja se koostuu etäluennoista, lähiopetuksesta, ryhmätöistä ja itsenäisestä opiskelusta. Osallistujat työskentelevät koulutuksessa pienryhmissä.

Etäluennot järjestetään Zoom-videoalustalla. Opiskelu verkossa tapahtuu Claned-oppimisympäristössä.

Kouluttajina toimivat Rauhanlähettiläsakatemian strategiset kumppanit ja yhteistyökumppanit sekä eri alojen asiantuntijat.

Suorittaminen ja opintopisteet

Kaikkien koulutuksien menestyksellinen suorittaminen edellyttää tehtävien ja harjoituksien suorittamista sekä osallistumista lähipäiviin ja etäluennoille. Poissaolot on mahdollista korvata lisätehtävillä.

Osasta koulutuksia saa opintopisteitä. Opiskelijan on mahdollista saada peruskurssista viisi (5) opintopistettä ja suoritusmerkintä Koski-rekisteriin (Opintopolku-palvelu). Osallistujat voivat hakea omalta kotioppilaitokseltaan kurssin hyväksilukua omaan tutkintoonsa kotioppilaitoksensa ohjeiden ja vaatimusten mukaisesti.

Turvallisemman tilan periaatteet

Koulutuksissa käsiteltävät aiheet esimerkiksi liittyen sotiin ja ihmisoikeusloukkauksiin voivat tuntua rankoilta. Kurssikaverisi voivat myös olla jonkin tietyn konfliktin eri osapuoliin kuuluvista kansallisuuksista tai ryhmistä tai muutoin olla hyvinkin vahvasti eri mieltä asioista. Koulutuksen yksi tavoite onkin pystyä kohtaamaan eri osapuolia, että haastaa omaa tapaa ajatella ja omia mielipiteitä muiden näkökulmista käsin. Koulutuksissa on varattu tilaa ja aikaa asioiden käsittelylle ja yhdessä oppimiselle.

Rauhanlähettiläsakatemiassa noudatetaan nuorisalan keskusjärjestön Allianssin turvallisemman tilan periaatteita. Turvallisemman tilan periaatteet käydään läpi osallistujien kanssa koulutuksen alussa, ja osallistujat sitoutuvat noudattamaan niitä. Yksittäisillä kursseilla voidaan noudattaa sitä järjestävän oppilaitoksen ohjeita.

Kurssimaksut

Kunkin kurssin hinnat ilmoitetaan aina erikseen kurssi-ilmoituksen yhteydessä. Esimerkiksi rauhanlähettilään peruskurssi maksaa yksityishenkilöille noin 70 euroa ja organisaatioiden lähettämille osallistujille noin 390 euroa. Osallistumismaksu laskutetaan osallistujilta ennen koulutuksen aloittamista. Kurssimaksu sisältää opetuksen, materiaalit ja lähipäivien ruokailut. Lähipäivien majoitus maksetaan erikseen kullekin kurssin järjestäjälle. Esimerkiksi rauhanlähettilään peruskurssin majoitus maksaa noin 25 euroa yöltä.

Rauhanlähettiläsakatemian kumppanit saavat sovitun määrän vapaaoppilaspaikkoja. Ne sisältävät ruokailut, mutta eivät majoitusta ja matkoja tai tukea matkakustannuksiin.

Sadankomitean jäsenet voivat saada kurssia varten 20 euron stipendin. Stipendiä voi hakea, kun on suorittanut kurssin hyväksytyksi.

Tuki matkakuluihin

Haluamme, että kaikilla riippumatta asuinpaikasta on mahdollisuus oppia ja tulla rauhantekijäksi. Yksityishenkilöt voivat hakea tukea yli 50 euroa ylittäviin kotimaan matkakuluihin. Ne korvataan jälkikäteen kuitteja vastaan halvimman julkisen liikenteen kulujen mukaan. Suosittelemme käyttämään vihreän matkustamien keinoja eli junaa, linja-autoa tai kimppakyytejä. Lentokoneen, taksin tai oman auton käytöstä on sovittava etukäteen, mutta kaukaa tai vaikeiden kulkuyhteyksien takaa tuleville pidämme niitä hyväksyttävinä kuluina.

Lähipäivien järjestelyt

Lähtökohtaisesti kaikissa koulutuksistamme ja tapahtumissamme kaikki tarjoilut ovat kasvis- tai vegaanisia.

Peruskurssin lähipäivät järjestetään Työväen Akatemian kampuksella Kauniaisissa ja lisäksi tehdään vierailuja alan organisaatioihin Helsingissä. Majoitus on järjestetty Työväen Akatemian kurssihotellissa kampuksella. Huoneet ovat kahden hengen huoneita. Ruokailut on järjestetty kampuksen ravintolassa. Kannustamme osallistujia käyttämään julkista liikennettä. Tältä sivulta löydät lisätietoa Työväen Akatemian kampuksen tilojen esteettömyydestä ja esteellisyydestä.