Rauhanlähettiläsakatemia

Koulutusta rauhasta nuorille

Rauhanlähettiläsakatemia on suomalaisten rauhan ja laajan turvallisuuden toimijoiden yhteinen aloite nuorten ja nuorten aikuisten rauhankoulutuksen edistämiseksi ja nuorten rauhantoiminnan tukemiseksi. Koulutusta on järjestetty eri muodoissa vuodesta 2016 lähtien yhteensä noin 300 nuorelle. Rauhanlähettiläsakatemian muodossa olemme toimineet vuoden 2024 alusta.

Tavoitteenamme on:

  1. Tarjoamme koulutusta rauhasta ja inhimillisestä turvallisuudesta erityisesti nuorille ja nuorille aikuisille: Rauhan- ja sovinnon rakentamisesta tulee kansalaistaito.
  2. Kehitämme nuorten osallistujien kanssa prosesseja ja projekteja ylläpitämään sekä edistämään rauhaa, ihmisoikeuksia ja demokratiaa: : Mahdollistamme aktiivista kansalaisuutta.
  3. Tuemme sidosryhmiämme ja kumppaneitamme tarjoamalla koulutusta ja materiaaleja rauhasta niin kohderyhmille, vapaaehtoisille kuin henkilöstölle: Osaaminen rauhanrakentamisesta lisääntyy.
  4. Toimimme alustana kestävää rauhaa ja rauhankoulutusta tekeville organisaatioille: Laajan ja inhimillisen turvallisuuden toimijoiden yhteistyö lisääntyy.
  5. Vahvistamme nuorten ja naisten osallisuutta ulko- ja turvallisuuspoliittisessa päätöksenteossa: Toteutamme kansallisesti YK:n päätöslauselmia 2250 Nuoret, rauha ja turvallisuus sekä 1325 Naiset, rauha ja turvallisuus.

Kumppanit

Rauhanlähettiläsakatemian toimintaa toteutetaan yhdessä useiden eri organisaatioiden voimin. Olemme avoimia uusille kumppaneille, lue lisää kumppanuudesta kanssamme. Rauhanlähettiläsakatemian toimintaa koordinoi rauhanjärjestö Sadankomitea.

Strategiset kumppanit: 
Kriisinhallintakeskus CMC FinlandTyöväen Akatemia ja Savonia-ammattikorkeakoulu.

Tieteelliset neuvonantajat:
Rauhan- ja konfliktintutkimuskeskus TAPRIGeorge Mason yliopiston Carter Schoolin Mary Hoch Center for Reconciliation.

Koulutuksenjärjestäjät:
STEP-opintokeskus, TSL-opintokeskus, Työväen Akatemia

Yhteistyökumppanit:  
Ajatushautomo SaferGlobe.

Yhteystiedot

Saat meihin yhteyden some-kanavissamme tai sähköpostitse info(at)rauhanlahettilasakatemia.fi.

Muissa yhteydenotoissa, kuten kumppanuuksissa, voit olla yhteydessä meihin Rauhanlähettiläsakatemian toimintaa koordinoivan rauhanjärjestö Sadankomitean kautta, katso yhteystiedot.

Rahoitus

Yhteensä rahoituksemme on noin 35.000 – 50.000 euroa vuodessa. Mitä enemmän saamme rahaa, sitä enemmän järjestämme koulutuksia. Talousarviosta päättää ja taloutta valvoo kumppaneista koostuva ohjausryhmä.

Rauhanlähettiläsakatemian suurin ja tärkein rahoituslähde on kumppanien toiminnan toteuttamiseen ja kehittämiseen käyttämä työaika. Myös vuosittaiset kumppanimaksut ovat keskeinen osa rahoitustamme.

Osallistujamaksut ja osallistujien itsensä maksavat matka- ja majoituskulut ovat yksi osa rahoitustamme, mutta tavoitteemme on pitää ne mahdollisimman alhaisina, jotta mahdollisimman moni voi osallistua toimintaamme.

Olemme saaneet merkittäviä avustuksia toiminnan järjestämiseen ja kehittämiseen Työväen opintorahastolta.

Noin kolmannes toiminnastamme rahoitetaan projektirahoituksella:

  • Erasmus+ Nuorten osallisuusrahoitusta sovinto-teemaisen jatkokoulutuksen järjestämiseen (2023-2024) yhteensä noin 24.200 €.
  • Erasmus+ KA2 Pieni strateginen kumppanuushanke (2024-2025) kansainvälistymiseen, yhteensä 30.000 €.

Hallinnollisena koordinaattorina toimii rauhanjärjestö Sadankomitea ja tarkempia tietoja sen taloudesta löytyy ko. järjestön verkkosivuilta.