Sovinto ja rauha Suomessa -koulutus elokuussa 2024

Konfliktit ja muut riidat päätetään virallisesti rauhanneuvotteluihin, tuomioistuimien päätöksiin tai sovitteluun. Sen jälkeen edessä on kaikkein vaikein haaste: miten jatkamme elämää rauhanomaisesti ja estämme riidan tai väkivallan puhkeamisen uudelleen. Sovinto on yksi keskeisin työväline vapauttaa yksilöt ja yhteisöt menneisyyden taakasta ja tarjota konfliktiin joutuneille mahdollisuus rakentaa vihatonta, pelotonta ja vastakkainasetteluista vapaata tulevaisuutta. Sovintoa ei voi pakottaa, mutta sen mahdollisuuksia voi edistää ja sovintoprosesseja tukea.

Koulutuksessa etsimme paikkoja ja keinoja edistää sovintoa ja sovinnon kulttuuria Suomessa. Pohdimme esimerkiksi työ- ja muiden yhteisöjen sisäisiä ristiriitoja, vähemmistöjen kokemuksia, väestöryhmien välisiä suhteita, yhteiskunnallisista tapahtumia sisällissodasta nyt menossa olevaan polarisaatioon sekä valtion käynnistämiä totuus- ja sovintokomissioista saamelaisten ja kuurojen yhteisöjen kanssa. Kurssin pääkouluttajana toimii Rauhanlähettiläsakatemian kumppani Carte Schoolin tutkimusprofessori Antti Pentikäinen.

Koulutuksen aikana suunnittelemme syksyllä järjestettävää erillistä sovinto-koulutusta (3 op) ja käynnistämme rauhanlähettiläiden yhteisön toimintaa.

Sovinto ja sovittelu -kurssin osallistujia tekemässä harjoituksia lokakuussa 2023 Tampereen Aitolahden koulutuskeskuksessa.

Koulutuksen tavoite ja sisältö

Koulutuksessa osallistujat perehtyvät sovintoon ja saavat työkaluja sovinnon edistämiseen ristiriitojen ja konfliktien osapuolten välille. Koulutuksessa eri puolilta Suomea tulevat nuoret aikuiset kohtaavat itsensä, toisensa ja sovinnon aikaansaamista haastavat tekijät sekä oppivat käsittelemään menneisyyttä ja tulevaisuutta niin henkilökohtaisella, yhteisöjen kuin yhteiskuntien tasoilla.

Pohdimme yhdessä myös millaista koulutusta Rauhanlähettiläsakatemia voisi järjestää rauhan edistämiseksi sekä miten rauhanlähettiläiden yhteisö voi tukea osallistujien toimintaa ja työtä rauhanrakentajina. Koulutuksessa käsiteltävät teemat valikoituvat osallistujien tarpeiden ja kiinnostuksien mukaan. Koulutus simuloi itsessään sovintoprosesseja: tiedämme tavoitteen, mutta joudumme hapuilemaan sitä kohti, koska matkan varrella tulee aina yllätyksiä ja mahdollisuuksia. Parhaastakaan analyysistä huolimatta emme tiedä mitä kaikkea nousee esille niin historiallisten ja yhteiskunnallisten seikkojen tai osallistujien kokemusten ja tunteiden tasolta.

Koulutuksen tavoitteena on:

  • tarjota osallistujille tietoja ja taitoja rauhasta ja sovinnosta
  • kannustaa osallistujia aktiiviseen kansalaisuuteen ja osallisuuteen yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa
  • tukea osallistujien henkilökohtaista sovinnon ja rauhantyötä sekä edistää samoista asioista kiinnostuneiden keskinäistä yhteistyötä ja uusia yhteiskunnallisia prosesseja.

Kenelle

Kurssi on tarkoitettu:

  • kaikille, jotka ovat kiinnostuneita konfliktien ja ristiriitojen ehkäisystä sekä ratkaisusta sovinnon keinoin
  • ovat 18–30-vuotiaille (voit ilmoittautua, jos et ole täyttänyt 31-vuotta 8.8.2024 mennessä)
  • ennakkotietoja tai osaamista ei vaadita.

Ikärajaus johtuu siitä, että koulutuksen järjestämiseen on saatu rahoitusta Erasmus+ Nuorison osallisuus-ohjelmasta ja sitä voivat saada vain 18-30 -vuotiaat osallistujat. Osallistua voivat myös yli 30-vuotiaat, mutta heille kurssimaksu on valitettavasti suurempi (ks. kurssimaksu kohta).

Kurssipaikkojen valinnassa etusija annetaan osallistujille, jotka ovat: 18–30-vuotiaita, voivat osallistua kaikkiin koulutuspäiviin, tulevat pääkaupunkiseudun ja kasvukeskuksien ulkopuolelta, kuuluvat aliedustettuun ryhmään tai sovinnon kohderyhmiin, osallistujien jakautuminen tasaisesti iän ja sukupuolten moninaisuuden perusteella.

Sovinto ja sovittelu -kurssin osallistujia lokakuussa 2023 Tampereen Aitolahdessa.

Opetus

Kurssi järjestetään monimuoto-opetuksena. Itsenäiset verkko-opinnot suoritetaan Claned-verkko-oppimisympäristössä ja etäkoulutukset järjestetään Zoom-videoalustalla. Lisäksi järjestetään kaksi lähiopetuspäivää (perjantai ja lauantai).

Kouluttajina kurssilla toimivat Rauhanlähettiläsakatemian kumppanit ja alan asiantuntijat. Koulutus järjestetään yhteistyössä Carter Schoolin Mary Hoch Center for Reconciliationin tutkimusprofessori Antti Pentikäisen ja  STEP-opintokeskuksen kanssa.

Kurssimaksu ja matkakulujen korvaaminen

Kurssi maksaa osallistujilta 25 euroa. Kurssimaksu sisältää koulutuksen, materiaalit, ruokailut, majoituksen ja matkat. Kurssimaksu laskutetaan ja se tulee olla maksettuna ennen ensimmäistä etätapaamista.

Yli 30-vuotiaille kurssimaksu on 160 euroa. Se sisältää koulutuksen, materiaalit, ruokailut ja majoituksen, mutta ei matkakuluja.

Matkat maksetaan kaikille 18–30-vuotiaille osallistujille, jotka tulevat yli 10 kilometrin päästä. Matkakulut maksetaan heti lähipäivien jälkeen matkalippuja ja kuitteja vastaan. Korvaamme välttämättömissä tapauksissa myös oman auton, taksin tai lentokoneen käytön, mutta siitä on sovittava etukäteen järjestäjien kanssa (ks. yhteystiedot).

Matkan peruuntuessa esimerkiksi sairauden tai muun syyn takia, emme korvaa jo ostetuista matkalipuista aiheutuneita kustannuksia vaan osallistujan on haettava korvausta ensisijaisesti omasta matkavakuutuksestaan.

Koulutuspaikka ja majoitus

Lähikoulutus järjestetään STEP-opintokeskuksen Järvenpään kampuksella (Järvenpääntie 640, 04400 Järvenpää). Ohjeita saapumiseen löydät täältä. Koordinoimme myös kimppakyytejä ja järjestämme muutamia autokuljetuksia läheisiltä juna-asemilta koulutuspaikkaan ja takaisin.

Koulutuspaikassa on mahdollisuus yöpyä. Majoitus on yhden (1) hengen huoneissa. Kauempaa matkustavat voivat majoittua jo koulutusta edeltävän yön torstaista perjantaihin. Majoitukset sisältyvät kurssin hintaan.

Suoritus

Koulutuksen menestyksellinen suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista kaikkiin koulutuspäiviin. Hyväksytysti suoritetusta koulutuksesta saa todistuksen.

Haku

Koulutukseen haetaan mukaan täyttämällä hakulomake viimeistään keskiviikon 24.7.2024 aikana. Koulutukseen valitaan enintään 25 osallistujaa. Ilmoitamme valinnoista perjantaihin 26.7.2024 mennessä.

Hae koulutukseen täyttämällä hakulomake.

Kurssiohjelma

Kurssiohjelmaan saattaa tulla muutoksia johtuen luennoitsijoiden aikatauluista.

1. Tervetuloa koulutukseen (1 h)
Itsenäisesti suoritettavat verkko-opinnot 1.-10.8.2024

  • Opiskelu Rauhanlähettiläsakatemiassa (jos ei ole suoritettu aiemmin)
  • Tutustuminen koulutukseen sisältöön ja omat odotukset
  • Esittäytyminen ja tutustuminen kurssilaisiin (padlet)

2. Sinut menneisyyden kanssa (2 h)

Torstaina 8.8.2024 kello 17–19 etänä

Sovinnon tekeminen on aina henkilökohtaista, mutta se ei tapahdu erillään yhteiskunnallisesta ilmapiiristä ja keskustelusta. Mistä kohdista ja miten yhteiskunnallista keskustelua voi edistää? Luennolla perehdymme historian ja symbolien merkitykseen sekä käyttöön sovinnon työkaluina.

16.45–17.00 Linjat auki: voi tulla kysymään kurssin suorittamisesta ja käytännön asioista tai vain juttelemaan.

17.00–17.50 Sinut menneisyyden kanssa: historian ja symbolien yhteiskunnallinen käyttö konfliktien syntymisessä ja sovinnon rakentamisessa. Luennoitsijana: Robert Trygg, hän on aihetta tutkinut valtiotieteen maisteri, joka suoritti harjoittelun Rauhankasvatusinstituutissa keväällä 2024.

17.50–17.59 Tauko

18.00–19.00 VAHVISTAMATTA

Ennakkolukemisto:
Polarisaatioprosessi (video 4:34 min) Polarisaatio ja maahanmuutto

3. Sovinto Suomessa ja roolini sen edistäjänä
Lähiopetus

Perjantaina 16.8.2024

11.00–12.30 Minä sovinnon tekijänä: perehdymme sovintoon ja sen merkitykseen osallistujille

12.30–13.30 Lounas

13.30–15.00 Missä Suomessa tarvitaan sovintoa ja miten sitä voidaan edistää? Luennoitsija: Kaisamari Hintikka, hän on Espoon hiippakunnan piispa. Aiemmin hän on työskennellyt muun muassa Helsingin yliopiston tutkijana ja tuntiopettajana sekä Luterilaisen maailmanliiton apulaispääsihteerinä Genevessä.

15.00–15.30 Iltapäiväkahvit
15.30–17.00 Koulutusta

17.30 Päivällinen
20.00 Iltapala majoittujille

Lauantaina 17.8.2024

8.30–9.30 Aamupala majoittujille

9.30–12.00 Koulutusta

12.00–13.00 Lounas

13.00–15.00 Mitä haluamme Rauhanlähettiläsakatemian koulutuksilta ja yhteisöltä. Yhteinen työskentely open space -menetelmällä rauhan ja sovinnon projektien ja koulutuksien kehittämiseksi. Iltapäiväkahvit työskentelyn lomassa. Fasilitaattoreina toimivat Annu (Anna-Leena) Klemetti-Fallenius ja rauhanlähettiläsyhteisön jäsenet.

4. Yhteiskunnallisen keskustelun tarttumapisteet (2 h)
keskiviikkona 28.8.2024 kello 17–19 etänä

17.00–18.00 VAHVISTAMATTA
18.00–19.00 Oman sovintoprosessin purku ja yhteinen jatkon suunnittelu

Lisätietoja

Koulutukseen ja ilmoittautumiseen liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä info@rauhanlahettilasakatemia.fi tai Jarmo Pykälä puh. 040 583 1142 (myös Whatsup). Huomioithan, että loma-aikojen takia vastaamme hitaammin ja vain 27.6.–5.7., 22.–26.7. välisinä aikoina.

Sovinto ja sovittelu-kurssi järjesti lokakuussa 2023 avoimen keskustelun Tampereella Israelin ja Palestiinan sodasta.

Euroopan Unionin rahoittama logo
Euroopan Unionin rahoittama logo

Koulutuksen järjestämiseen on saatu rahoitus Erasmus+ nuorten osallisuus-ohjelmasta.